Disseny i direcció - ATELIER INGENIEROS

ES | CAT | EN | FR
ES | CAT | EN | FR
Vaya al Contenido
Projectes de construcció


Des del començament, busquem implicar al client en tot el procés de desenvolupament per a crear un projecte conjunt en el que, a banda de l'estètica es treballi en el disseny de sistemes tècnics de construcció, així com d'estructures o qualsevol altre aspecte necessari.

Projectes elèctrics


Com a enginyeria, el client pot comptar amb Atelier per al disseny, redacció i legalització de projectes elèctrics.


Direcció d'obra


Sempre que sigui necessari i el projecte ho requereixi, Atelier intervindrà com a figura de direcció facultativa d'obra per a garantir el correcte desenvolupament del projecte.

Seguretat i salut


Ja bé sigui per a un projecte que es desenvolupi totalment amb nosaltres, o un en el qual Atelier només intervingui de manera puntual, existeix la possibilitat d'elaborar l'estudi i pla de seguretat corresponent.
Regreso al contenido